arrow logo
 1. Начало
 2. Поверителност

Поверителност

Ню Вижън-БГ ООД, със седалище гр.Варна, България, ж.к.Вл.вАРНЕНЧИК, БЛ.308 И БУЛСТАТ BG200244871, имейл: nominationbg.service@gmail.com, в качеството си на Администратор за обработка на лични данни (наричан по-долу „Администратор“), съблюдава законовите си задължения и придава максимално значение на правата на своите клиенти по отношение на защитата на личните данни.

В съответствие с Регламент (ЕС) n. 2016/679 (наричан по-долу „GDPR“, общи разпоредби относно защитата на физическите лица, свързани с обработката на лични данни и свободното разпространение на такива данни), настоящата Декларация за поверителност („Декларация“) описва начините, по които обработваме личните данни на клиенти, събрани чрез www.nomination.com („Сайт“ или „Уебсайт“) и използване на други инструменти (напр. социални медии, „бисквитки“ и т.н.), в съответствие с цитирания по-горе регламент и с принципа на прозрачност, предвиден в член 5 от GDPR. Препоръчваме ви да прочетете внимателно тази декларация

1. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ ОТНОСНО КЛИЕНТА

Личните данни, събрани от този уебсайт,самостоятелно или чрез трети страни, за целите, описани в настоящата Политика, включват:

 • Информация за контакт (например име, фамилия, дата на раждане, националност, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер и всякакви други лични данни), предоставена от Клиента чрез попълване на формулярите, присъстващи на Сайта, включително тези, които позволяват абонамент за бюлетин, регистрация и създаване на профил в Сайта;
 • Информация, свързана с всякакви електронни търговски сделки, които се извършват, включително изпращане на формуляри за закупуване, както и други данни свързани с подпомагане преди и след продажба;
 • Лични данни, които могат да се съдържат в съобщения, изпратени от Клиента, например за сигнализиране за проблем или за изказване на молба, несигурност или коментар, свързани със Сайта и / или неговото съдържание;
 • Информация, получена от въпросници и / или анкети, които e възможно да пускаме от време на време на Сайта за целите на проучванията, ако Клиентът реши да отговори или да участва;
 • Лични и използваеми данни, събрани от трети страни, например данни, които клиентът желае да сподели с нас в достъпни за обществеността социални мрежи (като Facebook, Instagram и т.н.) и / или които можем да събираме от други бази данни, достъпни за обществеността. Регистрацията и достъпът през социален профил изискват изричното съгласие, което трябва да бъде дадено преди влизане и което ще позволи извършването на действия с профила на потребителя. За допълнителна информация, моля, вижте политиката за поверителност, налична на съответния уебсайт за социални медии;
 • Лични данни, отнасящи се до навигацията, обработвани или за да гарантират правилното функциониране на Уебсайта или за маркетингови цели. За повече информация препоръчваме да прочетете нашата „Политика за бисквитки“ (която може да се гледа на тази страница).

Предоставянето на такива данни не е задължително. Личните данни могат да бъдат предоставени свободно от Клиента или, в случай на Данни за използване, събрани автоматично по време на използването на този Уебсайт. Комуникацията на лични данни (особено лична информация, имейл адрес, пощенски адрес и телефонен номер) е необходима за предоставяне на услугите, предлагани от Сайта по желание на Клиента, сключване на сделки или, ако е необходимо, за изпълнение на задължения, предвидени в закон или разпоредби в сила. Отказът да се предоставят лични данни, които са необходими за постигане на описаните по-горе цели, може да ни попречи да спазваме законовите разпоредби и други действащи стандарти. Следователно липсата на предоставяне на лични данни в някои случаи може законно и обосновано да ни попречи да предоставяме услугите, предлагани на Сайта.

Предоставянето на допълнителни лични данни извън тези, които са необходими за целите на спазване на законови или договорни задължения и коректна консултация за нашите услуги с необходимите данни, свързани с навигацията е, за разлика от тях, незадължителна и няма да има никакъв ефект върху използването на Сайта и неговите услуги. Винаги ще ви информираме дали предоставянето на лични данни е задължително или незадължително, като посочваме данни, които са задължителни за предоставянето на услуги, поискани на Сайта, с подходящ символ (*). Клиентите, които имат съмнения относно това кои Данни са задължителни, се препоръчва да се свържат с администратор. Евентуалната употреба на бисквитки - или други инструменти за проследяване - от този Уебсайт, където не е изрично посочено, се осъществява с цел предоставяне на Услугата, поискана от Клиента, както и други цели, описани в този документ и в Политиката за бисквитките.


Клиентът поема отговорност за личните данни на трети страни, които са получени, публикувани или споделяни чрез този уебсайт, и гарантира, че те имат право да комуникират или разпространяват такива данни, освобождавайки администратора на данни от всякакви отговорности относно трети лица.

2. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

 

 • Обработката е необходима за изпълнение на договор и / или за изпълнение на преддоговорни мерки;
 • Обработката се извършва въз основа на предварително и изрично съгласие на клиента, например за извършване на маркетингови дейности;
 • Обработката е необходима, за да се спази законово задължение, за което Администраторът на данни е отговорен;
 • Обработката е необходима за изпълнение на задача, осъществявана в обществен интерес или за упражняване на публични правомощия, в които Администраторът на данни участва;
 • Обработката е необходима за преследване на законови интереси на Администратора на данни или трети страни;

Трябва да се отбележи, че въз основа на основния си законов интерес, NOMINATION може да се свърже с вас с цел или предложение за услуги и продукти, подобни на тези, които вече сте придобили. Трябва да се отбележи, че въз основа на действащото законодателство този тип контакт (т. нар. „Мек спам“) не изисква предоставянето на съгласие. Клиентът може, във всеки случай и по всяко време, да поиска прекъсване на обработката на своите данни по този начин, което Администраторът на данни трябва да въведе в действие незабавно.

Освен това винаги е възможно да се поиска от Администратора на данни да се изясни конкретната правна основа на всяка операция на обработка и по-специално да се уточни дали обработката има основание.

3. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКА

Личните данни, предоставени от Вас, се обработват:

Без изричното Ви съгласие, съгласно чл. 6 ал.Б и ал.Д) от GDPR, за следните цели на обслужване:

a) Управление и изпълнение на преддоговорни и договорни задължения, включително правилното изпълнение на придобиванията чрез „Сайта“;
б) Въвеждане на данни в базата данни на компанията за наблюдение на изпълнението на договора, включително за целите на фактурирането;
в) Съставяне и изпълнение на договора и всички свързани с него дейности и последици, включително, например, корекция и модификация на предлаганите продукти и услуги; 
г) Управление на фискалното и счетоводното съответствие и всички свързани дейности, включително, например, фактуриране, документация, възстановяване на суми в случай на пазаруване без данъци, кредитна защита, административни услуги, управленски услуги и функционални услуги, свързани с изпълнението; 
д) Спазване на законовите задължения, предвидени в закона, подзаконовите актове и законодателството на страната;
е) Упражняването на правата на Администратора на данни, включително правата, които са изпълними в съда.

Подлежи на конкретно съгласие, за следните допълнителни цели:

ж) Директен маркетинг, осъществяван от Администратора на данни, като се използват традиционни и / или автоматизирани средства, които не могат да доведат до намесата на оператора, с цел подобряване на гамата предлагани продукти и услуги и получаване на комуникации, бюлетини, информационни и / или рекламни материали, оценяващи нивото на удовлетвореност на клиентите или касаещи събития и инициативи, пазарни проучвания или други търговски проучвания и директни продажби, информация и актуализации относно продукти, продажби, промоционални кампании, събития и други инициативи чрез автоматизирани (имейл, SMS, бюлетин, MMS и / или незабавни съобщения) и традиционните (телефонни разговори с оператори и / или след) средства за контакт; 
h) з) Директен маркетинг, осъществяван от трети страни, чрез традиционни и / или автоматизирани средства, които не могат да доведат до намесата на оператора, с цел получаване на комуникации, бюлетини, информационни и / или промоционални материали, оценка на нивото на удовлетвореност на клиентите или по отношение на събития и инициативи, пазарни проучвания или други търговски изследвания и директни продажби, статистика, взаимодействие със социални мрежи и външни платформи, коментари за съдържание, чрез автоматизирани (имейл, SMS, бюлетин, MMS и / или незабавни съобщения) и традиционни (телефонни разговори с оператора и / или публикация) средства за контакт, в качеството им на търговски партньори, работещи в съответния продуктов сектор; 
и) Профилни дейности, осъществявани чрез автоматизирани средства, които имат за цел да подобрят обхвата на предлаганите продукти и услуги, чрез електронната обработка на данни от профила и чрез анализ на навиците и избора на потребление на клиента, дават възможност за идентифициране на предпочитания, поведение и интереси, свързани с използваните продукти и услуги, с цел продуктите и инициативите да станат по-подходящи за вкусовете и нуждите на клиента. 
к) Изследователски дейности, като се използват неавтоматизирани средства, изследване на потребителските навици с цел да се направят продуктите и инициативите по-подходящи за вкуса на клиента. Такива дейности имат изключителната цел да предлагат на клиентите и потребителите продукти, услуги и инициативи, които са по-подходящи за техните нужди, като се използват методи, които не навлизат в личната им сфера.

По всяко време и безплатно субектите на данни могат да упражнят правото си да възразят, изцяло или частично, срещу обработката на своите данни за целите, описани в точки ж), з), к) и й).

Предоставянето на лични данни, свързани с целите, описани в букви ж), з), к) и й), не е задължително и използването му е предмет на изрично съгласие. Ако откажете да дадете съгласие, това ще ви направи невъзможно да се абонирате за „Бюлетин“, за „Клуб на радостта от живота“ и ще ви попречи да получавате информационна и промоционална информация, брошури и комуникации, свързани с продукти, промоции и услуги, предлагани от нашата компания.

В контекста на изпращане на рекламни материали, информационни материали и / или брошури, моля, имайте предвид, че съгласието за обработка на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, като изберете съответното поле за изтриване, до което можете да получите достъп чрез връзка, съдържаща се в изпратените комуникации.

Такива данни (особено лични данни, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер и банкови данни - в случай на плащане с кредитна карта) са необходими за сключване на договори за закупуване на продукти през Сайта или за някаква „предварителна“ продажба и услуги след продажбата или да се изпълняват задълженията, произтичащи от законовите или регулаторните стандарти. Както бе посочено по-горе, неподаването на тези данни може да представлява законова и обоснована причина за неизпълнение на договор за придобиване на продукти онлайн и / или предоставяне на свързани услуги, в зависимост от конкретния случай.

Също така ви информираме, че нашата компания използва IP адресите на посетителите, по изцяло анонимен начин, за да следи трафика на Сайта.

4. СРЕДСТВА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4.1 Средства за обработка и сигурност

Администраторът на данни е приел съответните мерки за сигурност, които имат за цел да предотвратят неправомерен достъп, разпространение, промяна или унищожаване на Лични данни. По-специално, използвайки технология за криптиране на данни в SSL, както и съответствие със стандартите ISO / IEC 27000. По отношение на посочените цели, данните на потребителите подлежат на обработка в автоматизирана и ръчна форма, в съответствие с принципите за коректност, законосъобразност и прозрачност, както и действащите разпореждания относно защитата на личните данни и мерките за сигурност, съгласно чл. 32 от GDPR, от лица, които са специално назначени и упълномощени, и в съответствие с разпоредбите на GDPR. Обработката на личните данни на потребителите се извършва чрез операции, включващи събиране, регистрация, организация, запазване, консултации, изработване, промяна, извличане, сравнение, използване, комуникация, изтриване и унищожаване на данни. Администраторът на данни може също така да използва бисквитки (временни маркери, предназначени за идентифициране на физически лица онлайн) с цел квалификация, предоставяне, подобряване и персонализиране на предлаганите продукти и услуги. Админстраторът на данни е приел автоматизирани процедури за вземане на решения, включително профилиране. За да осигурите най-добрата възможна защита на личните данни извън границите на контрола, упражнен от нас, препоръчваме ви да защитите устройствата, които използвате за навигация (например с актуална антивирусна система) и да гарантирате, че вашят Интернет доставчикът използва подходящи мерки за предаване на данни онлайн (например защитни стени и филтри против спам).

В някои случаи, в допълнение към Администратора на данни, следните могат да имат достъп до Данни: други субекти, участващи в организацията на този уебсайт и компании, свързани и / или свързани с Nomination Srl, (административен, търговски, маркетинг, правен персонал, системни администратори) или външни субекти (като доставчици на технически услуги на трети страни, пощенски куриери, съветници, доставчици на хостинг, информационни компании, комуникационни агенции, кредитни институции за управление на плащания чрез кредитна карта) и също така, ако е необходимо - Обработчици на данни, работещи от името на администратора на данни. Актуализиран списък на Обработчиците на данни винаги може да бъде поискан от Администратора на данни.

4.2 Местоположение на обработката и трансфера на данни

Данните се обработват в оперативния щаб на Администратора на данни и на други места, където са разположени страни, участващи в обработката. За повече информация се свържете с Администратора на данни.

Личните данни се запазват на сървъри, разположени в държавите-членки на Европейския съюз, като съгласно чл. 44 GDPR, се осъществява само при условие, че са спазени другите разпоредби на GDPR. Администраторът на данни, когато е необходимо, си запазва правото да прехвърля Данни на сървъри, включително в трети страни, които не принадлежат към Европейския съюз, в съответствие с приложимите законови разпоредби.

Клиентът има право да получи информация, свързана с правното основание за прехвърляне на данни извън Европейския съюз, или на международна организация според международното публично право или състояща се от две или повече държави, както и информация, свързана с мерките за сигурност, приети от Администраторът на данни за защита на данните.

5. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ

В съответствие с принципите на законосъобразност, ограничаване на целите и свеждане до минимум на данните, съгласно GDPR, периодът на съхранение на личните данни на потребителите се определя за период, не по-голям от този, необходим за изпълнение на целите, за които данните се събират и обработват в съответствие със сроковете, предвидени от закона и разпоредбите на Италианския орган за защита на данните. Следователно:

 • Личните данни, събрани за цели, свързани с изпълнението на договор между Администратора на данни и Потребителя, ще бъдат обработвани само докато този договор не бъде изпълнен. Личните данни, събрани за целите на продажбите, се запазват за период не по-дълъг от 10 години, в съответствие с фискалните и гражданските разпоредби.
 • Личните данни, събрани за цели, свързани със законния интерес на Администратора на данни, ще бъдат обработвани, докато такъв интерес не бъде удовлетворен. Потребителят може да получи допълнителна информация, свързана с законния интерес, преследван от Администратора на данни в съответните раздели на този документ, или като се свърже с Администратора на данни.

Когато обработката се основава на съгласие от страна на Потребителя, Администраторът на данни може да съхранява Личните данни за по-дълъг период, докато такова съгласие не бъде оттеглено. Освен това, Администраторът на лични данни може да бъде задължен да съхранява личните данни за по-дълъг период, да спазва законово задължение или заповед, получена от съответен орган. В края на периода на съхранение Личните данни ще бъдат изтрити. Следователно при изтичането на този период, правата за достъп, изтриване и коригиране, както и правото на преносимост на данните, вече не могат да се упражняват.

6. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

Субектът на данни може по всяко време да упражни следните права:

 • Правото на оттегляне на съгласието по всяко време. Субектът на данни може да оттегли съгласието си за обработване на техните лични данни, които са били дадени преди това. Субектът на данни трябва да се свърже директно с нас на следния адрес: customerservice@nomination.com. 
  За да оттеглите съгласието за получаване на нашия бюлетин, можете да направите това автоматично, като следвате връзката, която ще намерите в долната част на всяка комуникация;
 • Правото на достъп до вашите собствени данни. Субектът на данни има право да получава информация за Данните, обработени от Администратора на данни, за някои аспекти на обработката и да получи копие на Обработените данни. Той / тя може да се свърже директно с нас на адрес: customerservice@nomination.com.
 • Право на коригиране: Субектът на данни може да провери верността на своите Данни и да поиска актуализиране и / или коригиране на тези Данни. Той / тя може да се свърже директно с нас на адрес: customerservice@nomination.com.
 • Право на ограничаване или обработка: При определени условия субектът на данни може да поиска ограничаване на обработката на своите Данни. В този случай Администраторът на данни няма да обработва данните по друга причина освен тяхното запазване.
 • Правото на изтриване или премахване на вашите лични данни: При определени условия Субектът на данни може да поиска изтриването на своите Данни от Администратора на данни.
 • Право на преносимост на данните: Субектът на данни има право да получава своите Данни в структуриран, често използван и машинно четим формат и където това е технически възможно, да получи прехвърлянето на тези Данни без пречки към друг Администратор на данни. Тази разпоредба е приложима, ако Данните се обработват с автоматизирани инструменти и извършената обработка се основава на съгласието на Клиента, на договор, по който Клиентът е страна, или на договорни мерки, свързани с това.
 • Право на подаване на жалба: Субектът на данни може да подаде жалба до съответния надзорен орган за защита на личните данни или да започне съдебни производства.
 • Правото да се противопоставя на обработката на данни за търговски цели: По всяко време субектът на данни има право да възрази срещу обработването на своите данни, ако това се използва за директен маркетинг и търговски цели.

7.СРЕДСТВА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

Във всеки момент можете да упражнявате правата си, както е описано по-горе, в писмена форма, като изпратите препоръчано писмо (с потвърждение за получаване) до компанията NOMINATION SRL, Via F.lli Bandiera 22, 50019 Sesto Fiorentino (FI), или като алтернатива чрез електронна поща на имейл адреса customerservice@nomination.com или на имейл адреса nm-gdpr@nomination.com и на заверения имейл адрес nomination@pec.it. Заявките се обработват безплатно и се обработват от Администратора на данни в най-краткия възможен период и не по-дълго от един месец.

8.ПРАВА НА МЛАДИТЕ

Услугите, предлагани от Администратора на данни и Сайта, управляван от Администратора на данни, не са насочени към непълнолетни на възраст под 16 години (или под възрастовата граница, установена от законодателството в държавата на пребиваване на Потребителя). От тези лица, Администраторът на данни не събира умишлено (и след това използва) информация и лични данни. За да защити сигурността и неприкосновеността на непълнолетните, независимо от това, когато такава информация е неволно събрана и / или записана, Администраторът на данни се задължава, при поискване, да я изтрие незабавно. Регистрацията в Сайта предполага потвърждение, че Потребителят е навършил пълнолетие в своята страна на пребиваване.

9. МОДИФИКАЦИИ НА НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ

Администраторът на данни си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, например с цел да се съобразят с новите изисквания, наложени от приложимото законодателство или технически изисквания, и ще предостави информация относно такива изменения на тази страница. Затова ви молим редовно да се консултирате с тази страница, като се позовавате на най-актуалната версия.

Ако бъдат направени модификации, които засягат операциите по обработка, чието правно основание е съгласие, Администраторът на данни се задължава да поиска съгласието на потребителя, ако е необходимо.

10. ПОЛИТИКА НА БИСКВИТКИ

Този уебсайт използва бисквитки.

За да разберете повече и да видите подробната декларация, Потребителят може да се консултира с Политиката за бисквитки на тази страница.

11. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Правна защита

Личните данни на Потребителя могат да бъдат използвани от Администратора на данни за правни действия или в подготвителните фази за евентуално установяване на защита срещу злоупотреба с този уебсайт или свързаните Услуги от страна на Потребителя.

Потребителят декларира, че знае, че Администраторът на данни може да бъде задължен да разкрива Данни по заповед на публичните органи.

Системен дневник и поддръжка

По причини, свързани с неговото функциониране и поддръжка, този Сайт и евентуални услуги на трети страни, използвани от Сайта, могат да събират системни регистрационни файлове или файлове, които регистрират взаимодействия и които също могат да съдържат Лични данни, например IP адрес на потребителя.

Информация, която не се съдържа в тази Политика

Допълнителна информация, свързана с обработката на лични данни, може да бъде поискана по всяко време от Администратора на данни, като се използват предоставените данни за контакт.

ПОЛИТИКА НА БИСКВИТКИТЕ

Бисквитките са кратки редове от текстове, съхранени на вашия компютър от посетени от Вас уебсайтове. Те се използват широко, за да направят уебсайтовете по-ефективни, както и да предоставят информация на собственика на уебсайта. Те се използват за съхраняване на информация за предпочитанията на посетителите и записване на специфична за потребителя информация (удостоверяване, език, местоположение и други). Част от събраната информация се използва за статистически и маркетингови цели.
Видове:
• Бисквитки за сесия (те се изтриват, когато браузърът е се затвори)
• Постоянни бисквитки (те се изтриват след определен период от време)
• Бисквитки от първа страна (те могат да се четат само от домейна, който се посещава)
• Бисквитки на трети страни (те са създадени и са предмет на външни домейни, различни от посетения уебсайт)
Таблицата по-долу обобщава кои бисквитки се използват.

Бисквитки Име Тип Предназначение
Google Analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
Устойчиви от трети страни Тези бисквитки се използват за събиране на информация за това как посетителите използват уебсайта. Тази информация се използва за съставяне на отчет и помощ при подобряване на сайта. Бисквитките събират информация в анонимна форма, включително броя на посетителите на уебсайта, откъде посетителите са дошли на уебсайта и страниците, които са посетили.
Кликнете тук за Политика на поверителност на Google
.NET Session ASP.NET_SessionId First-party sessione Тази бисквитка е основна за управление на сесиите на потребителите. Тази бисквитка събира информация в анонимен вид и се изтрива, когато браузърът е затворен.
Посетете уебсайта на Microsoft.
Facebook   Трето лице  facebook.com https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter   Трето лице  twitter.com http://support.twitter.com/articles/20170514
Linkedin   Трето лице linkedin.com http://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
Google+   Трето лице plus.google.com https://www.google.com/policies/technologies/cookies/


Повечето уеб браузъри позволяват да се контролира управлението на бисквитки чрез настройки. За допълнителна информация относно бисквитките, включително как да проверите запазените бисквитки, как да управлявате настройките на бисквитките и как да ги изтриете, моля, посетете www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org.
За да деактивирате проследяването от Google Analytics на всички уебсайтове, моля, посетете http://tools.google.com/dlpage/gaoptout